Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o wartości 106 879 135,26 zł z dofinansowaniem!

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opracowany przez SONDER pn. Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed otrzymał dofinansowanie. Dedykowana obszarowi medycyny inwestycja zostanie wsparta kwotą 69 514 884,67 zł. i będzie realizowana w ramach Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!