65 105 149,35 zł dofinansowania dla UKSW

Miło nam poinformować, że Projekt Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którego opracowaniu brała udział firma SONDER otrzymał 65 105 149,35 zł dofinansowania na budowę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jest to jedna z największych inwestycji tego typu w regionie i będzie realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!