Firma SANOK RUBBER COMPANY S.A. podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu o wartości 31 103 018, 00 zł

Projekt o wartości 31 103 018, 00 zł, opracowany przez firmę SONDER dla firmy SANOK RUBBER COMPANY S.A., otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 352 248, 00 zł w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 8 grudnia Zarząd firmy podpisał umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju. Zapraszamy na stronę naszego Klienta poświęconą projektowi, znajdującą się pod adresem: http://www.sanokrubber.pl/poznaj-nas#grantsue