Projekt o akronimie AGROBANK o wartości 15 722 625, 00 zł opracowany przez firmę SONDER otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu GOSPOSTRATEG, ogłoszonego przez NCBiR. Dofinansowanie projektu wynosi 100%. Uzyskał on 5 miejsce ex aequo na 78 projektów złożonych w konkursie.

Projekt o pełnym tytule Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego realizowany będzie przez Konsorcjum w składzie Centrum Doradztwa Rolniczego (Lider Projektu), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Kaleckiego.

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ

Ponad 15 mln zł dofinansowania dla projektu AGROBANK