Szczególne znaczenie we współczesnym świecie mają technologie informacyjno-komunikacyjne. Fundusze unijne dają szansę rozwoju infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych. Oferujemy opracowanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych umożliwiających pozyskanie środków unijnych na zakup komputerów, oprogramowania czy digitalizację.

INFORMATYZACJA