Miliony złotych czekają na przedsiębiorców

​W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy z całej Polski mogą liczyć na bardzo bogatą ofertę dofinansowań projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, a także związanych ze współpracą z jednostkami naukowymi, czy rozwojem eksportu. Zapraszamy do współpracy! W ramach bezpłatnej konsultacji omówimy z Państwem podczas spotkania potencjalne ścieżki rozwoju Państwa działalności, w ramach następujących działań:

Działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Udział w działaniu pozwoli Państwu dofinansować niezbędne koszty w ramach projektu badawczo-rozwojowego polegającego na przeprowadzeniu badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych celem wprowadzenia do Państwa oferty nowego (co najmniej w skali kraju) produktu/usługi.

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie do 20 000 000 PLN na wdrożenie do działalności i rozpoczęcie produkcji rynkowej nowego produktu (lub usługi) opartego na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Nasza oferta obejmuje przeprowadzenie Państwa przez wszystkie etapy procesu pozyskania dofinansowania.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP I - Usługa badawcza

Dofinansowanie w ramach poddziałania przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP II - Inwestycje

Dofinansowanie w ramach poddziałania przeznaczone jest na wdrożenie opracowanych w ramach I etapu rozwiązań dotyczących nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ