Projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy w sektora MŚP na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wśród kosztów  kwalifikowanych można wyróżnić m.in. wynagrodzenia kadry badawczej, amortyzację środków trwałych, podwykonawstwo. Wysokość dofinansowania sięga nawet 80%.

Termin: 01.03 do 30.06.2017

Działanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: minimum 5 000 000 PLN (województwo mazowieckie), minimum 2 000 000 PLN (pozostałe województwa)                        

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!