Promocja polskich marek

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na działalność eksportową, w tym wyjazdy zagraniczne, promocję produktów, usługi doradcze w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysokość dofinansowania to nawet 85%.

Termin: 10.02 do 13.03.2017

Działanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wartość projektu: od 500 000 do 1 000 000 PLN                          

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!