1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych, RPO mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dedykowany jednostkom naukowym na terenie województwa mazowieckiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wpisane do Kontraktu Terytorialnego.  Projekty mają przyczynić się do rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej Mazowsza.

Termin: 30.12.2016 do 04.05.2017

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!