1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego

Od 29.05.2017 do 31.08.2017 przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą wnioskować o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzące do wdrożenia na rynek nowych produktów/usług. Dofinansowanie może objąć między innymi wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane z aparaturą badawczą.

Termin: 29.05.2017 do 31.08.2017

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: do 5 000 000 PLN.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!