4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, RPO mazowieckiego

Od 28.04.2017 do 02.08.2017 przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje w produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dotacja może objąć technologie, takie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, rozwiązania z zastosowaniem biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody.

Termin: 28.04.2017 do 02.08.2017

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Dofinansowanie: do 1 500 000 PLN.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!