Wsparcie innowacji technologicznej w przemyśle

Opracowany przy współpracy z SONDER projekt firmy POLKAR WARMIA Sp. z o.o. otrzymał 6 000 000 zł dofinansowania w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dzięki pozyskanej dotacji przedsiębiorstwo wdroży do swojej działalności rezultaty przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna technologia wytwarzania wolnobieżnych asymetrycznych kół tarczowych nowej generacji o optymalnych właściwościach dynamicznych”.

Gratulujemy i zapraszamy Państwa do współpracy!